Selecteer een pagina

Ander Nieuws 

Janneke Monshouwer, 11 januari 2019

 De figuur Donald Trump als president was voor mij zo’n nieuw fenomeen, dat ik -voor zover mogelijk- op onderzoek uitging naar zijn achtergrond, karakter, intenties en netwerk.

 Hij is namelijk zo heel anders en straalt andere energie uit dan zijn voorgangers, die ik in mijn leven meemaakte: Lyndon Johnson, Nixon, Gerald Ford/Nelson Rockefeller, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama.

 Bij de begrafenis van George H.W. Bush waren de verschillen in uitstraling duidelijk waarneembaar.

Aan de hand van het ‘Trump-fenomeen’ en mijn zoektocht naar ‘wat is er aan de hand in de wereld’ kreeg ik steeds meer bevestiging van mijn vermoedens dat het niet gaat om een Amerikaans imperium, zoals veel mensen denken waar de VS mee bezig is/was, maar dat Amerikanen ‘moeten’ uitvoeren wat machten en krachten in Groot Brittannië (City of London) ze voorschrijven. 

In mijn onderzoek voor het boek Trump, Grondwet & Wereld werd steeds duidelijker dat de Britten (elite, cabal, groot aandeelhouders van de grote banken) achter de knoppen zitten van de wereldpolitiek met hun imperialistische Verdeel en Heersstrategieën, en dat de VS eigenlijk een soort Britse  ‘kolonie’is. Uit die Britse koker komt de ophitserij anti-Poetin, anti Xi Jinping, anti-India (Modi) en anti-Trump, die met hen vriendschap wil en samenwerking. 

 Daarbij wil Trump de VS soeverein maken, vrij van overheersing van de Britten, geen uitvoerder meer van de Britse globalisatie-politiek: die streeft naar de Nieuwe Wereld Orde en een wereldregering, en die daarvoor o.a. oprichtten: Verenigde Naties met alle onder-instituten en de NAVO.

 Trump noemt het zich losmaken van andere machten: America First. Deze America First-beweging is in 2002 ontstaan als politieke partij, een jaar na ellendige 9/11-gebeurtenissen.

In wikipedia staat:  

“De America First Partij is zeer tegen de ‘New World Order‘ en wereldregering, omdat ze geloven dat dit indruist tegen de Amerikaanse grondwet (van de ‘Founding Fathers’ 1788) en zal uitmonden in het ’tot slaaf maken van alle mensen behalve de elite’.”

 Toen ik de website van America First las raakte ik steeds meer verrast en verbaasd. Op hun website staat (een klein gedeelte, vertaald):
 
“Iedere alliantie, verdrag of overeenkomst die dit land verplicht om deel te nemen aan buitenlandse conflicten verwerpt onze Grondwet (Constitution) en onafhankelijkheid en is daarom illegaal.”

“De Grondwet van de VS delegeert de autoriteit en verantwoordelijkheid voor defensie en het algemeen welzijn van de VS aan het Congres (volksvertegenwoordiging) – niet aan de president.” 

 – “Alleen het Congres, niet de president, de Verenigde Naties, de NAVO of enige andere organisatie kan legers van de VS verplichten om deel te nemen aan een gewapend conflict of oorlog: alleen met een oorlogsverklaring.”

 – “Alle veiligheidsafspraken (geheime dienst afspraken) met andere landen (zoals bijv. met de Britten) moeten eerst zijn voorgelegd aan het Amerikaanse Congres om na te gaan of ze (nog) de beste belangen dienen van dit land en de bevolking.” 

 – “Volgens de Grondwet is de Amerikaanse regering niet gemachtigd om politie te ‘spelen’ over de wereld of het beschermen van andere landen.” 

 – “De Amerikaanse Grondwet staat niet toe dat Amerikaanse gewapende troepen onder commando staan van buitenstaanders, iets wat normaal is geworden onder de Verenigde Naties (‘Vredes’ corps, blauwhelmen) en onder de NAVO.” 

 (NB. Momenteel staan de meeste Amerikaanse troepen in andere landen onder commando van deze buitenstaanders.)

 – “De Amerikaanse Grondwet eist dat de President van de VS hoofdcommandant is van alle Amerikaanse militairen en staat niet toe dat de president het hoofdcommando overdraagt (delegeert) aan enig andere binnenlandse of buitenlandse persoon of instantie, zoals gebeurt met de NAVO en de Verenigde Naties. Vanwege verdragen met beide: de NAVO en VN eisen deze instanties de macht op om Amerikaanse gewapende troepen onder hun commando in te zetten in een oorlog of gewapend conflict, zonder dat het Congres een oorlogsverklaring heeft afgegeven. Dit is tegen de Amerikaanse Grondwet.”  

 – “Omdat de NAVO sinds het omvallen van de Sovjetunie niet meer tot doel heeft om de VS te verdedigen, is het tijd dat de VS zich terugtrekt uit de NAVO en het Europa toestaan om zichzelf te beschermen.” (De VS hoeft Europa dus ook niet meer te beschermen).

 

En dan nog:

 

– “De VS moet zich onmiddelijk terugtrekken uit de Verenigde Naties en eisen dat het VN hoofdkantoor (in New York) uit de VS verhuist naar elders. De Amerikaanse deelname als lidstaat in deze organisatie was nooit volgens de Grondwet en plaatst de soevereiniteit van de VS in een bijzonder levensgevaarlijke situatie.”

 

– “De VS moet zich ook direct terugtrekken uit alle internationale monetaire en financiële instituten zoals het International Monetary Fund (IMF), Wereldbank, Wereld Handels Organisatie, NAFTA, GATT, enz. Deze instituten schenden de betekenis en de intentie van onze Grondwet.” 

http://www.americafirstparty.org/docs/platform.shtml, http://americafirstparty.org/docs/platform.pdf

 Nu heeft Trump, voor zover ik weet, niet gezegd dat hij namens de ‘America First’ Partij president werd. Maar hij zei in zijn campagnes wel steeds dat zijn beleid is: ‘America First’. 

 Of het Trump nu wel of niet gaat lukken, dat laat ik in het midden. Wat ik blijf zeggen: als je je erin verdiept, in zijn intenties, zoals ik deed, dan geeft dat veel inzicht in hoeverre de VS, en wij in Europa net zo, ‘vast geklemd zitten’ in systemen en netwerken van andere instituties, waar we niet of moeilijk onderuit kunnen … zoals ook de NAVO en de Verenigde Naties en alle ‘afspraken’ (verordeningen) waar lidstaten veel geld voor betalen: militair, klimaat, 5G, Marrakesh pact… enz. enz. Zijn wij daardoor in een democratie terechtgekomen ???? 

 

Waar zijn we mee bezig?

Waar ook veel ophef over is: Trump wil een muur aan de grens bij Mexico omdat de VS inderdaad grenzen dient te stellen na de vele Amerikaanse regeringen de op grote schaal handel toelieten in wapens en drugs en erger: handel in mensen, nog erger: handel in kinderen voor seks en organen.

In dit geval lijkt mij een muur, voor zolang het nodig is, genezend, om eerst te beseffen, als land (net als bij personen): Wie ben ik, wat kan ik/wat is mijn kracht/talent en wat wil ik? Als er te lang over je grenzen is gelopen, dan moet je eerst ‘terug naar jezelf’, alleen al voor je gezondheid.  

Daarbij komt dat illegale immigratie ongrondwettelijk is. (Dat is bij ons toch ook?) 

Trump wil graag dat de VS als soevereine natie samenwerkt met Rusland, China en India en andere soevereine landen als evenwaardige en bevriende naties. Dat is heel andere koek dan wij horen in de mainstream media. Wij horen alleen berichten over competitie: als we niet oppassen dat andere landen ons de pas afsnijden… de wet van de sterkste… (Darwin). Maar zo’n manier van denken is ons opgedrongen, dat dienen we te beseffen. 

 Het gaat er toch niet om dat de sterkste de baas moet zijn? Menselijkheid is: geen competitie, maar gelijkwaardigheid en samenwerking, vooral nu in de periode richting het Aquarius tijdperk.

Het was een hele uitzoekerij voor mij om helder te krijgen wat de intenties zijn van Donald J. Trump. Maar na het bekijken en beluisteren van veel van zijn speeches in campagnes en interviews kreeg ik toch een en ander op een rijtje. Of het Trump zal lukken is een tweede. Maar wat het ‘Trump-fenomeen’ op zich al bij mij en vele anderen teweeg bracht is ongelofelijk: een veel dieper inzicht in krachten die er spelen in de geopolitiek en plannen van de ‘Deep State’.

De hoofd-intentie van Donald J. Trump is: Internationale Vrede en Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en soevereiniteit van landen. Geen Brits/Amerikaanse dominantie meer. Trump wil dit bereiken middels de intenties o.a.:

– America First, incl. Amerikaanse bedrijven + banen terug naar de VS

– Herzien beleid Federal Reserve Systeem

– Herpakken soevereine rechten van de VS

– Herzien geheime diensten en juridische macht: corrupte afdelingen weg 

– Herzien immigratie en grenzen stellen

– Herzien onderwijs, stoppen ‘Corporate Onderwijs’ ‘Common Core’

– Stoppen met politiek van winst en speciale belangen

– Herzien buitenlandpolitiek, stop regime changes in andere landen

– Herzien Israël en Midden Oosten politiek

– Stoppen mensenhandel, pedofilie en kinderhandel  

– Onafhankelijk onderzoek naar 9/11

– Aanpakken elite en media (Trump twittert om onafhankelijk te zijn)

 – Herzien Klimaat-afspraken

– Herzien Internationale Handelsafspraken: terugtrekken uit TTIP/CETA 

– Herzien Iran ‘nucleaire’ deal 

– Herzien deelname aan Verenigde Naties en programma’s van de VN

– Herzien deelname aan NAVO

– Obamacare wordt universele gezondheidszorg 

– Herzien vaccinatiebeleid 

– Samenwerken met Rusland en China & Nieuwe Zijderoute en ‘Goud gedekt geld’.

 

Soeverein worden is de moeilijkste zaak. De overheersing van de Britse London City-elite is groot. En zo lang er mensen in het Congres zitten die (extra) betaald zijn/worden om anti-Trump besluiten te nemen, wat aan de lopende band aan de gang is, hoe kan dit tij gekeerd worden?   

De Britse (London City)- overheersing ontstond door o.a. leningen van centrale banken, die in werkelijkheid private banken zijn, in het geval van de VS: de FED.

Het moet toch wel erg belangrijk zijn, waar Trump naar toe werkt, want anders zou hij toch niet zoveel tegenwerking hebben? Plus het feit dat bij steeds meer mensen de ogen open gaan voor wat er werkelijk aan de hand is.

In het boek over Trump gaf ik voorbeelden hoe de Britse geheime dienst samenwerkte met de Amerikaanse Geheime dienst en de Amerikaanse Democratische Partij om Trump in de verkiezingen tegen te werken en ook daarna. Bijvoorbeeld de verhalen over Trump in een Russisch hotel met twee prostituees was een volledig uit de Britse duim gezogen verhaal. Maar alle mainstream media namen dit alles gretig op… en later is nooit iets gerectificeerd… dus al die valse berichtgeving blijft hangen als hersenspinsels in de hoofden van trouwe lezers en kijkers. 

 

Bevrijd je maar eens van overheersers… dan proberen die overheersers eerst een nog sterkere greep op je te krijgen. En dat zie je nu in de VS steeds meer gebeuren, en ook in Europa zoals bij de ‘gele hesjes’ en politieke partijen die ook weer soevereiniteit nastreven, helaas worden ze nog steeds minachtend ‘populisten’ genoemd.

 

Wat Trump betreft: Eerst meldde hij dat de Amerikaanse militairen, die nog in Syrië zitten, terug naar huis zal halen. Maar daarop kwam zoveel tegengestribbel (uit ‘bondgenoten’-landen als Frankrijk, Macron, die zei: ‘dan laat Trump de Britten en de Fransen daar in de steek, want die zitten er nog…), en meteen een waarschuwend bombardement van Netanyahu, Israël op Damascus, dat Trump nu verklaarde dat het wel ietsje langer kan gaan duren voor de Amerikaanse troepen terug komen… dat eerst I.S. daar helemaal verdwenen moet zijn… Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. 

 

 

‘The Economist’, het Britse magazine van Rothschild & Vrienden (de London City-elite), geeft naar mijn idee steeds de toon aan. Wat zij schrijven, en vooral de cover is tekenend voor de ‘agenda van de elite’. Ik noem dit: ‘spindokterij’ want: 

 

Alle Westerse mainstream media nemen deze berichtgeving over. En niet alleen de media maar ook politici en het publiek. Het verspreidt zich als een besmettelijk virus. Dit is een manier van ‘massa-brainwash’. Bewuste manipulatie. Als we dit beseffen, dan kunnen we ons vrij maken/houden van deze ‘matrix’. 

 

De eerste Economist in het Nieuwe jaar (van 5 januari 2019) toont het Witte Huis. Tekst: ‘The Trump Show, Seizoen 2’. Je ziet aan het plaatje dat het winter is, dat klopt, maar meteen de voorspelling dat het 2e deel van de Trumpregering ‘een ijskoud seizoen’ zal worden…  In het magazine staat het artikel, getiteld:

 

“The Trump Show: What to expect from the second half of his first term. Thus far the president has been lucky. It may not last”, vertaald: “De Trump Show: Wat te verwachten van het tweede deel van zijn eerste termijn. Tot nu toe had de president geluk. Dat hoeft niet zo te blijven”. 

 

Ik zie deze titel als een waarschuwing, ik voel het zelfs aan als een regelrechte dreiging…

 

https://www.economist.com/leaders/2019/01/05/what-to-expect-from-the-second-half-of-donald-trumps-first-term 

 

Het gaat erom spannen in 2019…

 

LaRouche schrijft 10 januari 2019: 

 

“Het Britse ‘House of Lords’ publiceerde een Rapport over wat zij willen doen tussen nu en 2020. Over een ding waren ze het helemaal eens: ‘Donald Trump mag geen 2e termijn krijgen’.”

 

“Maar wij (LaRouche) mobiliseren onze supporters om er zeker van te zijn dat Trump wel voor een 2e termijn de verkiezingen gaat winnen!” 

 

“Het Britse ‘House of Lords’ heeft plannen gemaakt voor het inzetten van wereldwijd censorschap en informatie-oorlogvoering om te bewerkstelligen dat Trump dan verliest. Naast de VS focussen ze zich dan als buitenlandpolitieke prioriteiten ook op China, India en Rusland.”

 

(NB. Die landen/leiders moeten dan dus zwart gemaakt worden).  

 

“Deze landen zijn, natuurlijk, dezelfde Vier Machten waarover LaRouche zegt, dat als ze hun potentieel aan wetenschap, economie en cultuur combineren, er een nieuwe Renaissance (Wedergeboorte) kan ontstaan, zelfs midden in een val van een City of London/Wall Street of weer een geld‘bubble’, mocht het Britse ‘liberale’ gedachtegoed dit ‘creëren’. 

 

Er is te zien dat momenteel twee krachten in de wereld een grote strategie kennen: de Britten aan de ene kant en aan de andere kant: Lyndon and Helga LaRouche, zoals hiervoor beschreven: de samenwerking van de huidige soevereine machten de Russische Federatie, China, India en (hopelijk) de VS.

 

Op hetzelfde moment dat het Britse ‘House of Lords’ hun rapport publiceerde en sommige van de ‘maatregelen’ die ze daarvoor kunnen treffen, werd een arm van de zwarte propaganda en psychologische operaties (psyops) van het (Britse) Imperium onthuld: het militaire geheime dienst  programma ‘Integrity Initiative’, ‘Integriteits Initiatief’. (Geheime diensten verzinnen de prachtigste titels voor hun ‘zwarte operaties’, daarbij zeggen ze het een en in de praktijk blijkt het tegenovergestelde.)

 

“Het ‘Integrity Initiative’ heeft veelvoudige overlappingen aan personeel en taktieken binnen de kringen van Sir Richard Dearlove.

 

Sir Richard B. Dearlove (geboren 23 januari 1945) was hoofd van de Britse geheime dienst, ‘British Secret Intelligence Service (MI6) van 1999 tot 6 mei 2004. Momenteel is hij Voorzitter van de ‘Board of Trustees’ van de Universiteit van Londen.”

 

“Sir Richard Dearlove, hoofd van de Britse Geheime Dienst MI6 was de ‘baas’ van Christopher Steele, dezelfde man die het vieze ‘verhaal’ uit zijn duim had gezogen over Donald Trump in de hotelkamer in Rusland, een politieke discussie op basis van nepnieuws, die wel twee jaar duurde. Het heeft ook te maken met de spionnen-firma van Christopher Steele: ‘Orbis Business Intelligence’.” 

 

“Om al dit gedoe onschadelijk te maken en er tegen in te gaan  is het nodig om op volle schaal tegen-offensief te bieden, vooral en ten eerste in onze ‘mind’ en onze manier van denken, en de cultuur. En hoe brengen we deze ‘missie’ naar onze medeburgers met het hart op de juiste plaats, en goede filosofische en intellectuele (wijze) bagage om op te staan en de economie en de belangrijkste politiek te ‘regelen’ als het nodig is? 

 

Het zou fantastisch zijn als er een basisovereenkomst komt van de Vier Machten (China, Rusland, India en VS) en een nieuw ‘Bretton Woods’ geldsysteem dat lange termijn krediet verschaft voor de enorme, massale ontwikkelingsprojecten die de mensheid momenteel fundamenteel nodig heeft.”

 

https://larouchepac.com/20190110/fireside-chat-british-come-out-shadows-we-will-prevent-second-trump-term, https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dearlove

 

Op 29 december zond NOS-Nieuwsuur een interview uit van Eelco Bosch van Rosenthal met Sir Richard B. Dearlove. Dat hele programma, getiteld “2018 was hét jaar van de spion”, ging over Russische spionage, (volgens hen). De vraag is: Zou dit TV-programma al vallen onder het Britse zg. “Integrity Initiative”? 

 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2265473-2018-was-het-jaar-van-de-spion.html 

 

Laten we hopen dat in 2019 veel mensen wakker worden en onderscheid zien tussen kaf en koren, want dan kunnen we (andere) keuzes maken, die hout snijden, ten behoeve van het welzijn van iedereen op de hele planeet. 

 

Janneke Monshouwer © Ander Nieuws, 11 januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 reacties

President Donald Trump en de media