Selecteer een pagina

Klimaatreligie

mrt 8, 2019 | Boekbeschrijving

Het Trojaanse Paard van de technocratie

Boekbeschrijving van Andries Termote, Brugge, 7 februari 2019

Patrick Wood is van opleiding econoom en financieel analyst. Hij is een mainstream protestant. Hij schreef als één van de eersten over de rol van de globalistische Trilaterale Commissie al in de jaren 1990.

In 2014 verscheen zijn boek ‘Technocracy rising. The Trojan Horse of Global Transformation, en in 2018 verscheen het boek ‘The hard road to world order’. Ik (Andries Termote) las beide boeken in de kindle uitgave.

Er is verder zijn uitstekende website: technocracy.news met actueel nieuws bv. Over het geruisloos uitrollen van G5, het uitdeinen van ‘smart cities’.

De ondertitel van het eerste boek is The dark horse of the New World Order is not Communism, Socialism or Fascism. It is Technocracy. Nederlands: Het donkere paard van de Nieuwe Wereld Orde is niet Communisme, Socialisme of Fascisme. Het is technocratie.

Dat is meteen spijkers met koppen slaan. ‘Conservatieven’ bijvoorbeeld in de VS hebben schrik voor ‘socialisme en communisme’ (bij de Democraten) en ‘progressieven’ hebben schrik voor het fascistische spook. Eigenlijk zijn ze allebei bezig met een vorige confrontatie, de conflicten van de twintigste eeuw en zitten daar mentaal in vast. Er is een gezegde dat generaals meestal bezig zijn met de vorige oorlog te voeren.

Aan Patrick Wood werd gevraagd wat hij (als protestant) denkt van de eindtijdverwachting (*1). Wood antwoordde voorzichtig “dat er een enorme krachtenopbouw van de Nieuwe Wereld Orde bezig is de laatste dertig jaar (sinds de val van het communisme). Hij vergeleek dat met generaals die op termijn een oorlog voorbereiden.

Communisme en fascisme waren nog politiek en steunden op fysieke massabewegingen (vakbonden, jeugdbewegingen…). 

Technocratie is post-politiek en heeft geen massabewegingen nodig, die zijn vervangen door ‘social engineering’ en controle van op afstand. 

DE klimaatreligie

Als je de Amerikaanse websites van de ‘World Council of Churches’ , Wereldraad van Kerken, of van de ‘Episcopalian’ en ‘Catholic Church’ nakijkt, kun je er niet omheen. Ze zijn allemaal voor de ‘duurzame ontwikkeling’. Het lijkt wel een nieuwe godsdienst. 

Zo had op 27 september 2015 President Barack Obama minder moeite om Agenda 2030 van de Verenigde Naties te tekenen. Dat stond mooi met het oog op de grote Klimaatconferentie van 30 november 2015 in Parijs.

Paus Franciscus schreef een encycliek ‘Laudatio Si’ in 2015, het ‘Evangelie van de Schepping’ over de ‘verzorging van het gemeenschappelijke huis’.
Op 24 september 2015 sprak hij als eerste paus het Amerikaanse congres toe en gaf daarmee morele autoriteit om van de duurzame ontwikkeling werk te maken.

Zo had op 27 september 2015 President Barack Obama minder moeite om Agenda 2030 van de Verenigde Naties te tekenen. Dat stond mooi met het oog op de grote Klimaatconferentie van 30 november 2015 in Parijs.

De hogepriesters

Anderhalf jaar later is de VS uit het klimaatakkoord gestapt. De Franse president Emmanuel Macron riep Trump op 2 juni 2017 per tweet op om ‘de wereld te redden’. Buiten het klimaatakkoord is geen heil. Pseudo- religieuzer kan niet.

 

De hogepriester van de klimaatreligie is Al Gore.  De zeespiegels zullen stijgen, poolkappen afsmelten, poolberen zullen geen habitat meer hebben en onze kustmetropolen worden bedreigd als we ons leven niet drastisch veranderen. Hij stelt voor als een religieus dogma wat alleen
een wetenschappelijke theorie is die nog aan peer review en verdere toetsing onderworpen is. Maar de wetenschappelijke gegevens zijn allemaal niet zo eenduidig. Volgens recente NASA-foto’s smelt Arctica maar minder snel dan Antarctica bijwint.

Doen alsof we met zekerheid kunnen voorspellen, is boerenbedrog. Je maakt dan van de wetenschapsmens een hogepriester, die meer waard is dan de gewone mens en de toekomst kan voorzien. Je maakt dan van de wetenschap ‘sciëntisme’, wat een religie is. Dat is zoals in de oude tijd met de mensenofferreligies. De hogepriester klom op de vulkaan, luisterde naar de winden en kwam dan naar beneden met de boodschap: ‘Er moeten dan en dan twee maagden worden geofferd’.
Gelukkig voelen de meeste wetenschapslui en ingenieurs zich niet superieur in de zin dat zij de toekomst kunnen voorzien.

Het is de Franse filosoof Henri de Saint-Simon (1760-1825) die dat aan wetenschappers toeschreef. Hij is zowat de vader van de vergroening. Hij predikte een soort christelijk socialisme, lees je in Wikipedia.
Maar volgens de christelijke economist Patrick Wood belijdt hij in feite de technocratie, de heerschappij van de wetenschappers- ingenieurs.

Technocratie slaat de hulpbronnen aan
Technocratie is wezenlijk verschillend van socialisme of fascisme waarmee het soms verward wordt. Die twee maken wel gebruik van technocraten (net als kapitalisten) maar houden nog altijd een belangrijke politieke component in, de partij die de massa’s mobiliseert, de arbeidersklasse enz.
Technocratie wil liefst de hulpmiddelen (ertsen, water, land, productiemiddelen) onder controle van een techno-elite brengen omdat politici en gewone mensen daar toch niet duurzaam voor kunnen zorgen. Die beslist welke middelen wie mag gebruiken. Ze scheidt dus de hulpmiddelen van de economische sector (de kleine en grote producenten) en van de politieke sector. In feite vliegt de politiek in een hoekje. Je kunt het best vergelijken met feodaliteit: de middelen behoren aan de elite, de dorpsgemeenschap is sterk in zijn bewegingsvrijheid beperkt en mag de toegestane middelen gebruiken. Ze moet afdragen en heeft nog zegging over enkele lokale taken (de verdeling van het onderhoudswerk, het opluisteren van de feestdag…). Dat is alles wat er van de politiek over zal blijven.
De nieuwe feodaliteit (Agenda 2030). De 90% tegen 2030 in ecologisch verantwoorde “coffin apartments”… Verbruik en transport volgens de credits die je krijgt…

Pseudo-religieuze retoriek
Er zijn nog internationale documenten die bol staan van religieuze retoriek. Neem de Earth Charter, een verklaring van ‘fundamentele principes en waarden voor het bouwen van een rechtvaardige, DUURZAME en vredevolle globale samenleving’. Het is een uitvloeisel van de Rio-conferentie van 1992 met betrokkenheid van burgerbewegingen, NGO’s. Grote namen zijn o.a. de maçonnieke koningin Beatrix en Ruud Lubbers uit Nederland, Gorbatsjov (‘De kosmos is goddelijk’) e.a.
Een kunstenares ontwierp een ‘Ark van de Hoop’ om het vijfjarig bestaan van de verklaring te gedenken. De Ark van de Hoop 2001 in Vermont (VS) als herdenking van het vijfjarige bestaan van de EARTH CHARTER.

Technocratie is HET ontwikkelingsmodel en bewerkt ‘Mirakels’, Wonderen.

Waar is het de technocraten eigenlijk om te doen?
Cristiana Figueres was van 2010-2016 het hoofd van de Climate Change van de VN. In een persconferentie in Europa in februari 2015 liet ze vallen dat ‘voor de eerste keer in de geschiedenis de mens intentioneel een economisch ontwikkelingsmodel zal veranderen dat al 150 jaar bestaat’ (*2). Dat model van de laatste 150 jaar dat vervangen zal worden, is het kapitalisme, daar is geen twijfel over. Daarvoor in de plaats komt geen socialisme of fascisme alhoewel het er oppervlakkig gezien wat op gelijkt, maar: technocratie.
Dat gaat heel ver.

Er is Carbon Tracker, dat is een door de VN gepatroneerd en door de globalistische London School of Economics begeleid initiatief. Het oefent druk uit op investeerders (pensioenfondsen, hedge funds…) om investeringen in koolwinning, olieontginning af te bouwen en die activa te verkopen. Het is bijna afpersing. Als investeerders dat niet doen, zouden ze vervolgd kunnen worden wegens wanbeheer enz.

De VN Climate Change bepaalde dat tegen 2030 geen olie of steenkool meer ontgonnen mag worden. Nochtans haalt de VS nog altijd 67% van de energie daaruit, en enkel 7% uit wind en zon, de rest uit water en kernenergie.

Er zal dus een enorm energiedeficit ontstaan. Er is volgens de econoom Patrick Wood geen enkel plan om dat deficit tegen dan op te vangen.
Bill Gates zei in februari 2016 in een interview dat hij nu niet weet hoe dat kan, dat het een kwestie is van research en ontwikkeling, dus van hopen geld van de belastingbetaler en dat hij dan een ‘energiemirakel’ verwacht… (*3)

Ceasescu had een oplossing als er in de winter niet voldoende brandstof was voor stadsverwarming in Roemeense steden: zette hij de thermostaat lager en gaf bevel om in de weerberichten de temperatuur twee graden op te drijven. Zullen we dat dan ook doen als er in de winters massaal mensen omkomen ten gevolge van verwarmingsproblemen?

De grote inspiratie… De Trilaterale Commissie
De in 2017 overleden grondleggers van de Trilateral Commission (VS, EU, Japan, gesticht in 1973) Zbigniew Brzezinski, inspirator van ‘Between two ages. The technetronic era’, ‘Het tijdperk van de technocratie’ en David Rockefeller, de stichter van de Trilaterale Commissie.

Het is intrigerend dat de Rockefellers, de grootste oliebaronnen uit de menselijke geschiedenis (eind 19de, begin 20ste eeuw) olie vanaf de jaren 1970 afvallen. Ze wedden op andere paarden. Volgens Patrick Wood zijn de globalisten in de laatste veertig jaar in een end run om monopolies te vestigen. Ze verliezen blijkbaar hun geloof in het kapitalisme, en zien dat de torenhoge schuldenberg en alle trucs van de private centrale banken stilaan zijn uitgeput. Geld – papier of elektronisch – verdampt binnen afzienbare tijd, zoals de waarde ervan ook compleet verdampt is in de jaren na de muntontwaarding van Diocletianus (keizer van 284-305).

De globalisten hebben nu volgens Wood een end run ingezet om zo veel mogelijk hulpbronnen in handen te krijgen: grond, water, ertsen. Er zelf direct de hand op leggen is delicaat, daarom via trusts.

Het Groen Fonds dat de “carbon tax” opbrengst zal beheren, verwacht van 2015-’25 zo’n 100 miljard dollar per jaar, één biljoen in tien jaar. Te gebruiken voor ‘energieprojecten’ in het zuiden maar enkel via de grote banken Goldman Sachs, Deutsche Bank.. en internationale organisaties als IMF. Het hele klimaatakkoord is een grote hold-up.

De kersen op de taart zijn de inspanningen van landen (tegen 2030 geen extractie..), beloften die ze bij God niet weten hoe na te komen en de taart zelf is de jackpot van de verwachte één biljoen dollar. Vergeet al die retoriek van NGO’s over dorpsontwikkeling en kleine boeren in het zuiden.

De grote bedrijven en banken zullen de pot beheren. John D. Rockefeller zei ooit: “Competition is a sin“. Vrije markt en concurrentie is maar een voorwendsel, doel is oligopolie of monopolie verkrijgen en de boel met technocraten runnen.

(NB. Bij oligopolie wordt een product of dienst door maar een paar grote aanbieders aangeboden. Bij monopolie wordt een product of dienst door slechts één partij aangeboden. De prijs wordt bepaald door de enige aanbieder, die dan veel winst kan maken).

Globalisten gebruiken daarbij fossiele brandstoffen als zwart schaap om gewone mensen schuldgevoelens te bezorgen en bereid te maken nog meer vrijheid in te leveren, nog meer heffingen te betalen. Het onderwijs kan dit Al Gore-verhaal verkopen als zoete koek. De stijgende zeespiegel en de ijsbeer op zijn smeltende schots. Kinderen voelen zich sterk door die schuldgevoelens aangesproken.

NAFTA, TPP, TTIP, Klimaatakkoord… liquideert de laatste resten soevereiniteit
In 1973 werd de Trilaterale Commissie gesticht door David Rockefeller. Hier geen geheimhouding zoals bij Bilderberg. Kantoren in New York, een ledenlijst, publicaties. Dingen verberg je soms het best door ze openlijk met de rest uit te stallen. Volgens Wood is de Trilaterale Commissie DE pleitbezorger en gangmaker van de technocratische wereldregering.
Het begon al in 1974, Nixon had moeten aftreden en vice-president Ford volgde hem op. Die kon zelf zijn vice-president introduceren, en dat werd Nelson Rockefeller, broer van David, ook lid van de Trilaterale Commissie.

Nelson Rockefeller zette in de Trade Act van 1974 meteen de snelspoor- procedure (‘fast track’) op. De ‘trade representative’ van de VS-regering onderhandelt in alle geheim met de buitenlandse partner. Het vaak duizenden pagina’s omvattende akkoord wordt dan in de senaat gedumpt, die krijgt amper drie dagen en kan alleen ja of nee antwoorden. Amendementen zijn niet mogelijk. Volgende regeringen hebben telkens de fast track opnieuw ingevoerd als zo’n overkoepelende akkoorden aan bod kwamen. Van de 12 ’trade representatives’ van de VS-regering van 1973 tot Trump zijn 9 lid van de Trilaterale Commissie. Zo wordt het parlement helemaal buiten spel gezet.
Was het Transatlantic Trade and Investment Partnership ingevoerd, dan konden Amerikaanse bedrijven de Fransen voor een privaat gerecht (arbitrage) dagen omdat bijv. de Franse wetgeving over GGO’s de Amerikaanse invoerder benadeelt. Het laatste restje soevereiniteit (eigen wetten) wordt onderuit gehaald. Die Franse wetgeving moet dan wijken.

De christelijke eindtijdprofetie volgens Wood
Christenen geloven in de terugkeer van Christus op het einde van de tijden. De terugkeer wordt voorafgegaan door periodes van verwarring maar ook van opbouw van krachten. Christenen hebben in keizer Nero de Antichrist gezien, later in Dzenghis Kan, Aldolf Hitler. Het is niet aan mensen om de toekomst te kennen. Patrick Wood merkt hierbij op dat een generaal bij een beslissende veldslag (veldslagen), eerst nauwkeurig de infrastructuur opbouwt. De technocraten hebben in de laatste dertig jaar een formidabel controleapparaat opgebouwd dat de hand legt op grond, water, ertsen en de soevereiniteit van landen en de soevereiniteit van mensen steeds verder aantast, dat alles vaak in naam van mooie principes zoals duurzaamheid.
Ze geven ons een groene vervangreligie godsdienst en spiegelen ons voor dat we ondanks het verlies van soevereiniteit ons straks misschien kunnen ‘uploaden’ als ‘transhumans’ en zo een stukje onsterfelijkheid bereiken. Ray Kurzweil, wetenschapper en Google adviseur, acht de samensmelting van mens en machine mogelijk tegen 2045.

Het goede nieuws
Het goede nieuws is volgens Patrick Wood in zijn tweede boek (2018)
dat TPP, TTIP is afgevoerd en het klimaatakkoord is gekortwiekt. De VS is uitgestapt, Brazilië volgt. Zeggen dat dat globaal gezien goed nieuws is, is vloeken in de klimaatkerk.

SDG Nederland 21 augustus 2018

Braziliaanse Presidentskandidaat Bolsonaro wil van klimaatakkoord af”.
Reuters 29 november 2018:

“Brazilië’s Bolsonaro trekt plan terug dat Brazilë gasheer zou zijn voor de komende Klimaatbijeenkomst van de Verenigde Naties”. “Zelfs vóór hij was ingewijd als president liet Jair Bolsonaro het aanbod van Brazilië vervallen om in 2019 gastheer te zijn van de komende Klimaat Conferentie van de Verenigde Naties.

Bron: www.sdgnederland.nl/nieuws/braziliaanse-presidentskandidaat-bolsonaro-wil-van-klimaat akkoord-af, www.reuters.com/article/us-climate-change-accord-brazil-idUSKCN1NX27B

Toch is het goed nieuws. Het is de historische betekenis van dit moment. Ook al zou Trump als president worden afgezet, de hele end run van de globalisten om de totale controle te verwerven, verliest een groot momentum. Cristiana Figueres van het VN-klimaatpanel had al gezegd in het bovenstaande interview: “Als het niet lukt, verliezen we 15 tot 20 jaar’. Het ziet er niet naar uit dat de globalisten ons een pauze gunnen…

Youth for Climate
George Soros en zijn NGO’s focusten al in 2016-’17 op het klimaat om te mobiliseren tegen Trump.
Ze stampten ‘Youth for climate’ uit de grond om honderden duizenden, vooral jongeren op de been te krijgen bij de eerste honderd dagen van Trump (half mei 2017). Soros geeft aan het klimaat de voorkeur omdat het emotioneel makkelijker ligt dan bv. te betogen tegen sociale afbraak en minder provocerend is dan de vrouwenmarsen die veelal gekaapt zijn door LGTBQ. ‘Youth for climate’ heeft anderhalf jaar later navolging gekregen in België (eind november 2018) en in Nederland, dezelfde logo’s en dezelfde meestal Engelstalige slogans en draaiboek.

Klimaatspijbelaars’

De Vlaamse milieuminister Schauvlieghe wordt op 6 februari ontslagen niet zozeer vanwege haar gebrek aan resultaten maar omdat ze de staatsveiligheid ‘ontblootte’ door in een vergadering met boerenbonden te insinueren dat de staatsveiligheid wel weet wie de zaak manipuleert. ‘Samenzweringstheorie’, sneert de pers. Iedereen die nochtans “Youth for climate” intikt, komt bij de NGO’s van George Soros uit en hun massa mobilisatie in de VS in mei 2017.

Het is duidelijk dat de globalisten, George Soros en hun NGO’s vier maanden voor de Europese en Belgische verkiezingen van mei 2019 de agenda voor de volgende maanden willen bepalen.

Het Klimaat moet de ontevredenheid over Europa en de sociale crisis (‘Gele Gesjes’) wegduwen.
George Soros wil kost wat kost verhinderen dat zogenaamde linkse en rechtse ‘populisten’ de traditionele rolverdeling in het Europees Parlement verbreken (de allianties tussen de drie: christen-democraten, sociaal- democraten en liberalen). Geen adempauze dus, maar alertheid is de boodschap.

Andries Termote Brugge, 7 februari 2019

Bronnen:
*1 https://themindrenewed.com/transcripts/919-int-078t
*2 http://www.unric.org/en/latest-un-buzz/29623-figueres- first-time-the-world-economy-is- transformed-intentionally
*3 http:// uk.businessinsider.com/bill-gates-interview-energy-miracle-coming-2016-2? r=US&IR=T
Boeken van Patrick Wood, uitgegeven door Coherent Publishing LCC:
‘Technocracy Rising: The Trojan Horse Of Global Transformation’ December 29, 2014 ISBN-10: 0986373907 ISBN-13: 978-0986373909, ’Technocracy: The Hard Road to World Order’ November 16, 2018 ISBN-10: 0986373982 ISBN-13: 978-0986373985,

CONTACT

6 + 12 =

Janneke Monshouwer

janneke@andernieuws.eu